פיקוד העורף הגל השקט

הגדרת ישובים להתרעה
   הגדרת צליל התרעה

   פרק ראשון: "אחרון המוהיקנים"

   ספר ההרפתקאות הקלאסי יוצא במהדורה חדשה - אז אם עדיין לא קראתם, זה הזמן! קבלו את הפרק הראשון

   "אחרון המוהיקנים" - מהדורה מחודשת
   מאת: ג'יימס פנימור קופר
   תרגום מאנגלית: דפנה עבר-הדני
   מס' עמודים: 275

   השנה 1757. הצרפתים והאנגלים נלחמים אלה באלה על אדמת צפון אמריקה. שתי בנותיו של קצין אנגלי צריכות להגיע אל המבצר שאביהן מופקד עליו. באמצע הדרך המסוכנת ומלאת המלכודות מנסה ללכוד אותן מפקד הצבא הצרפתי. להצלתן מגיע הצייד האמיץ "עין הנץ", שיצא עם חבריו האינדיאנים להגנתן של מושבות האדם הלבן.

   ב??ש?ו?ר?ה ר?ע?ה ו?מ?ס??ע נו?ע?ז

   מ?ל?ח?מו?ת ה?כ??ב?ו?ש? ב??צ?פו?ן א?מ?ר?יק?ה ל?פ?נ?י כ??מ?את?י?ם ש??נ?ה נ?ב?ד??לו? מ?מ??ל?ח?מו?ת א?ח?רו?ת ב??כ?ך? ש??ת??ח?ל??ה ה?י?ה ע?ל ה?צ??ב?או?ת ה?ל?ו?ח?מ?ים ל?ה?ת?ג??ב??ר ע?ל ת??ל?או?ת ה?ט??ב?ע, ו?ר?ק א?ז י?כ?לו? ל?ה?ת?ח?יל ב??ק??ר?בו?ת. ג??בו?ל ש??ל י?ע?רו?ת צ?פו?פ?ים, ע?צו?מ?ים ב??ג?ד?ל?ם, ה?פ?ר?יד ב??ין צ?ב?או?ת א?נ?ג?ל?י?ה ו?צ?ר?פ?ת, ש??נ??ל?ח?מו? ב??או?ת?ם ה?י??מ?ים ע?ל ה?ש???ל?יט?ה ב??י??ב??ש??ת.

   ה?א?זו?ר ש??ב??ין נ?ה?ר ה?ה?ד?סו?ן ל?א?ג?מ??ים ה?ג??דו?ל?ים ה?י?ה א?זו?ר ה?ק??ר?בו?ת ה?ע?ק??ר?י ב??ין ש??ת??י ה?מ??ע?צ?מו?ת ה?ג??דו?לו?ת ש??ל או?ת?ם ה?י??מ?ים. מ?ב?צ?ר?ים הו?ק?מו?, נ?כ?ב??ש?ו?, נ?ה?ר?סו? ו?הו?ק?מו? מ?ח?ד?ש?; צ?ב?או?ת א?ד??יר?ים נ?ק?ב??רו? ב??או?ת?ם י?ע?רו?ת, ו?ה?א?ז?ר?ח?ים פ??ח?דו? ל?ע?ב?ר ב??ד??ר?כ?ים ה?מ?ס?כ??נו?ת.

   ו?ב?א?זו?ר ה?ק??ר?בו?ת ו?ה?ד??מ?ים ה?ז??ה ק?רו? ה?מ??ע?ש??ים ש??נ??ס?פ??ר ל?כ?ם, ב??מ?רו?צ?ת ה?ש???נ?ה ה?ש???ל?יש??ית ל?מ??ל?ח?מ?ה ה?א?ח?רו?נ?ה ש??נ??ל?ח?מו? א?נ?ג?ל?י?ה ו?צ?ר?פ?ת ב??ינ?יה?ן ב??י?ב??ש??ת א?מ?ר?יק?ה.

   ב??או?תו? ז?מ?ן ה?יו? ה?מ??ת?י?ש???ב?ים ב??או?ת?ם א?זו?ר?ים ש??רו?י?ים ב??פ?ח?ד ר?ב. נ?א?מ?נו?ת?ם ה?י?ת?ה נ?תו?נ?ה ל?א?נ?ג?ל?י?ה, או?ל?ם ה?צ??ב?א ה?ב??ר?יט?י ס?פ?ג כ??מ??ה מ?פ??לו?ת מו?ח?צו?ת מ?יד?י ק?מ?ץ צ?ר?פ?ת?ים ו?א?ינ?ד?י?אנ?ים. כ??ל א?ד?ם י?ד?ע ל?ס?פ??ר ע?ל מ?ע?ש??י ט?ב?ח מ?ז?ע?ז?ע?ים ו?מ?ס?מ??ר?י ש??ע?ר, ו?מ?צ??ב ה?ע?נ?י?נ?ים ה?ג??יע? ל?יד?י כ??ך? ש??ה?א?נ?ש??ים נ?ב?ה?לו? מ?כ??ל מ?ש???ב רו?ח? ב??י??ע?ר.

   ו?כ?ך? ק?ר?ה ש??כ??א?ש??ר ה?ג??יע?ה ל?מ?ב?צ?ר א?דו?א?ר?ד ה?ס??מו?ך? ל?נ?ה?ר ה?ה?ד?סו?ן ה?ש???מו?ע?ה ש??צ??ב?א מו?נ?ט?ק?ל?ם מ?ת?ק?ד??ם ל?א?ר?ך? א?ג?ם צ?'מ?פ??ל?ין, ה?יו? ח?י??ל?י ה?מ??ב?צ?ר נ?בו?כ?ים ו?נ?פ?ח?ד?ים. א?ת ה?ח?ד?ש?ו?ת ה?ב?יא ב??ע?ר?ב ק?י?ץ א?ח?ד ר?ץ א?ינ?ד?י?אנ?י, ש??ג??ם מ?ס?ר ב??ק??ש??ה ד??חו?פ?ה מ?א?ת מו?נ?רו?, מ?פ?ק??ד מ?ב?צ?ר ו?יל?יא?ם ה?נ?ר?י ש??ע?ל ג??דו?ת א?ג?ם הו?ר?יק?ן, ל?ש??ל?ח? לו? ת??ג?ב??ר?ת ג??דו?ל?ה. ה?מ??ר?ח?ק ב??ין ש??ת??י ה?ע?מ?דו?ת ה?י?ה כ??ע?ש??ר?ים ו?ח?מ?ש???ה ק?ילו?מ?ט?ר. ה?ש???ב?יל ב??ינ?יה?ן ה?ר?ח?ב ל?מ?ע?ב?ר ע?ג?לו?ת, ו?כ?ך? נ?ת??ן ה?י?ה ל?ה?ע?ב?יר ב?ו? ב??ק?ל?ו?ת ג??דו?ד?ים ע?ל כ??ל צ?י?ו?ד?ם ו?מ?ט?ע?נ?ם ב??ין ז?ר?יח?ה ל?ש??ק?יע?ה.

   ה?ס??קו?ט?י מו?נ?רו? פ??ק??ד ע?ל מ?ב?צ?ר ו?יל?יא?ם ה?נ?ר?י כ??ש??ל??ר?ש?ו?תו? עו?מ?ד?ים ג??דו?ד מ?צ??ב?א ה?ק??ב?ע ו?מ?ס?פ??ר מ?ת?י?ש???ב?ים מ?קו?מ?י??ים, כ?ו?ח? ש??ה?י?ה ק?ט?ן מ?כ??ד?י ל?ה?ת?י?צ??ב מו?ל ה?כ?ו?חו?ת ה?ע?צו?מ?ים ש??ב??פ?ק?ו?דו? ש??ל מו?נ?ט?ק?ל?ם. או?ל?ם ב??ר?אש? מ?ב?צ?ר א?דו?א?ר?ד ע?מ?ד ה?ג??נ?ר?ל ו?ב?, ש??פ??ק?ד ע?ל צ?ב?או?ת ה?מ??ל?ך? ב??פ??רו?ב?ינ?צ?י?ו?ת ה?צ??פו?נ?י?ו?ת ו?ל?ר?ש?ו?תו? ע?מ?דו? ל?מ?ע?ל?ה מ?ח?מ?ש??ת א?ל?פ?ים ח?י??ל. ע?ל י?ד?י א?חו?ד ה?כ?ו?חו?ת ה?ש??ו?נ?ים ש??ב??פ?ק?ו?דו? י?כו?ל ה?י?ה ה?ג??נ?ר?ל ל?א?ס?ף מ?ס?פ??ר כ??פו?ל ש??ל לו?ח?מ?ים נ?ג?ד ה?צ??ר?פ?ת?י ה?מ??ת?ק?ד??ם, ש??ה?ת?ר?ח?ק מ?ר?ח?ק ר?ב מ?מ??קו?רו?ת ה?א?ס?פ??ק?ה ו?ה?ת??ג?ב??ר?ת ש??ל?ו? ו?ש??ל??ר?ש?ו?תו? ע?מ?ד צ?ב?א ש??ל??א ע?ל?ה ב??ג?ד?לו? ע?ל ז?ה ש??ל ה?ג??נ?ר?ל.
   או?ל?ם ב??ה?ש??פ??ע?ת רו?ח?ם ה?נ??כ?א?ה ה?ע?ד??יפו? א?נ?ש??י ה?צ??ב?א ל?ח?כ?ו?ת ב??תו?ך? מ?ב?צ?ר?יה?ם ע?ד ש??י??בו?א ה?או?יב ה?מ??פ?ח?יד, ב??מ?קו?ם ל?צ?את ל?ק?ר?אתו? ו?ל?ה?כ?ו?תו? כ??ש??הו?א ב??ד?ר?כ?ו?, כ??ש??ם ש??ה?יו? נו?ה?ג?ים ה?צ??ר?פ?ת?ים ע?צ?מ?ם.

   ל?א?ח?ר ש??נ??מו?ג מ?ע?ט ר?ש??ו?מ?ה? ה?ר?אש?ו?ן ש??ל ה?ב??ש?ו?ר?ה ה?ח?ל??ה פ?ו?ש??ט?ת ש??מו?ע?ה ב??מ??ח?נ?ה ה?מ?ב?צ??ר (א?ש??ר ה?י?ה ל?מ?ע?ש??ה ש??ר?ש??ר?ת מ?ב?צ?ר?י חו?ץ ל?א?ר?ך? נ?ה?ר ה?ה?ד?סו?ן ע?ד ל?מ??ב?צ?ר ה?ר?אש??י ע?צ?מו?), ש??ג??דו?ד?ים נ?ב?ח?ר?ים י?צ?או? ע?ם ש??ח?ר ל?כ?ו?ו?ן מ?ב?צ?ר ו?יל?יא?ם ה?נ?ר?י, ל?ע?מ?ד??ה ש??ב??ק??צ?ה ה?צ??פו?נ?י ש??ל מ?ע?ר?כ?ת ה?מ??י?ם. ה?ש???מו?ע?ה ה?פ?כ?ה ע?ד מ?ה?ר?ה ל?ו?ד??א?ית, כ??א?ש??ר ה?ע?ב?רו? פ??ק?ד?ו?ת מ?מ??פ?ק??ד?ים ל?פ?קו?ד?יה?ם ב??ג??דו?ד?ים ש??נ??ב?ח?רו? ל?מ??ש??ימ?ה. ה?ה?כ?נו?ת ה?ח?ל?ו? ב??פ?נ?ים מ?ד?א?גו?ת: ה?ט??ירו?ן א?ץ-ר?ץ מ?כ??אן ל?ש??ם ו?ה?ש??ת??ה?ה ב??ה?כ?נו?ת?יו ב??ה?ת?רו?צ?צו?ת ח?ס?ר?ת פ??ש??ר; ו?ב?עו?ד ה?ח?י??ל ל?מו?ד ה?ק??ר?בו?ת מ?ב?צ??ע? א?ת ה?כ?נו?ת?יו ב??מ?ד?ק?ד??ק ל?מ?ר?א?ית ע?י?ן, ה?ע?ידו? פ??נ?יו ה?ד??או?גו?ת ש??א?ין ב??ל?ב?ו? כ??ל ל?ה?יטו?ת ל?ק??ר?ב ה?מ??פ?ח?יד ב??א?זו?ר?ים ש??א?ינ?ם מ?י?ש???ב?ים. ל?ב?ס?ו?ף ש??ק?ע?ה ה?ש???מ?ש? ב??ה?ל??ת ז?ה?ר נ?ה?ד??ר?ת, ו?ע?ם ר?ד?ת ה?חש??ך? ש??ק?ט?ה ה?ת??כו?נ?ה, כ??בו? ה?או?רו?ת ו?ד?מ?מ?ה ג??דו?ל?ה ה?ש??ת??ר?ר?ה ב??מ??ח?נ?ה.

   ע?ם ש??ח?ר נ?פ??צ?ה ה?ד??מ?מ?ה ב??קו?לו?ת ה?ת??פ??ים ש??ב??ק?עו? מ?כ??ל ע?ב?ר. צ?ל?ל?י?ו?ת?יה?ם ה?כ??הו?ת ש??ל ע?צ?י ה?א?ר?ן ב??ל?טו? ע?ל ר?ק?ע ח?ו?רו?ן ה?ש???ח?ר. ב??מ?ה?ר?ה ה?י?ה ה?מ??ח?נ?ה כ??ל?ו? ב??ת?נו?ע?ה, כ??ל ה?ח?י??ל?ים ק?מו? כ??ד?י ל?ח?זו?ת ב??ח?ב?ר?יה?ם ה?י?ו?צ?א?ים ו?ל?ק?חו? ח?ל?ק ב??ה?ת?ר?ג??ש?ו?ת ה?ג??דו?ל?ה. ח?י??ל?י ה?ק??ב?ע ה?מ?א?מ??נ?ים צ?ע?דו? ב??ימ?ין ה?ש??ו?ר?ה, ו?א?ל?ו? ה?מ??ת?י?ש???ב?ים ת??פ?סו? מ?קו?מו?ת צ?נו?ע?ים יו?ת?ר ל?ש??מ?אל?ה?. ה?ס??י??ר?ים ע?ז?בו?; ש?ו?מ?ר?ים ח?ז?ק?ים צ?ע?דו? ל?פ?נ?י ה?ע?ג?לו?ת ה?כ??ב?דו?ת ש??נ??ש??או? א?ת ה?מ??ט?ע?ן, ו?ג?ם א?ח?ר?יה?ן; ו?ב?ט?ר?ם ב??ק?עו? ק?ר?נ?י ה?ש???מ?ש? ה?ר?אש?ו?נו?ת א?ת א?פ?רו?ר?ית ה?ש???ח?ר ה?ת?מ?ש???ך? טו?ר ה?ל?ו?ח?מ?ים ו?י?צ?א מ?ן ה?מ??ח?נ?ה ב??ג?א?ו?ה צ?ב?א?ית ש??נ??ס?כ?ה ע?ז ב??ל?ב?ו?ת?יה?ם ש??ל ר?ב??ים מ?ן ה?ט??ירו?נ?ים, ש??ה?יו? ע?ת?יד?ים ל?ט?ע?ם ט?ע?מו? ה?ר?אש?ו?ן ש??ל ק?ר?ב. ע?ת??ה נ?ד?מ?ו? ב??ה?ד?ר?ג?ה קו?לו?ת ח?מ?תו?ת ה?ח?ל?יל?ים, ו?ה?י??ע?ר נ?ר?א?ה כ??בו?ל?ע? א?ת ה?ג?ו?ש? ה?ח?י ש??נ??כ?נ?ס ל?תו?כו?.

   צ?ל?יל?י ה?ט?ו?ר ה?צ?ו?ע?ד ד??ע?כו? ז?ה מ?כ??ב?ר, או?ל?ם נו?ת?רו? ע?ד?י?ן ס?ימ?נ?י פ??ר?יד?ה א?ח?ר?ת. ב??ח?ז?יתו? ש??ל צ?ר?יף ע?ץ ג??דו?ל ו?מ?ס?ד??ר צ?ע?דו? ש?ו?מ?ר?י ר?אש?ו? ש??ל ה?ג??נ?ר?ל ה?ב??ר?יט?י. כ??ש??ש???ה סו?ס?ים נ?ק?ש??רו? כ??אן; ש??נ?י?ם ה?יו? מ?א?כ??פ?ים ב??א?כ??פ?י נ?ש??ים מ?ה?מ??ע?מ?ד ה?ע?ל?יו?ן, ח?ז??יו?ן ל?א מ?צו?י ב??ח?ב?ל-א?ר?ץ ש?ו?מ?ם ו?פ?ר?א?י ז?ה. ש??ל?יש??י ה?י?ה מ?ק?ש???ט ב??ס?מ?ל?י ק?צ?ין מ?ט??ה; ו?א?ל?ו? ה?א?ח?ר?ים ה?יו? מ?א?כ??פ?ים ב??פ?ש??טו?ת ש??ה?ע?יד?ה ש??א?ך? מ?ש??ר?ת?ים י?ש???או? ע?ל ג??ב??ם, ו?ה?ל??לו? נ?ר?או? כ??מ?צ?פ??ים ל?פ?ק?ד?ו?ת א?דו?נ?יה?ם.

   ב??מ?ר?ח?ק מ?ה מ?ן ה?מ??ח?ז?ה נ?א?ס?פו? ק?בו?צו?ת ס?ק?ר?נ?ים. ה?יו? ש??ה?ת?פ??ע?לו? מ?יפ?י סו?ס ה?ק??ר?ב ש??ל ה?ק??צ?ין, א?ח?ר?ים ה?ת?ב?ו?נ?נו? ב??ס?ק?ר?נו?ת ב??ט?ל?ה ב??ה?כ?נו?ת. או?ל?ם א?ח?ד מ?ה?ם ב??ל?ט ב??מ?ר?א?הו? ו?ב?מ?ע?ש??יו. ש?ו?נ?ה ה?י?ה מ?כ??ל ה?ש???א?ר, כ??יו?ן ש??ל??א נ?ר?א?ה ל?א כ??ב?ט?ל?ן ו?ל?א כ??מ?י ש??א?ינו? ב??ק?י.

   מ?ר?א?הו? ש??ל או?תו? א?ד?ם ה?י?ה כ??עו?ר ב??יו?ת?ר, ב??ל?א ש??י??ה?י?ה ב?ו? מו?ם כ??ל?ש??הו?. א?יב?ר?י ג?ו?פו? ה?יו? כ??א?יב?ר?יו ש??ל כ??ל א?ד?ם, א?ב?ל מ?ד?ו?ת?יו ש?ו?נו?ת. כ??ש??ע?מ?ד ה?י?ה ג??בו?ה?? מ?ש???כ?מו? ו?מ?ע?ל?ה; כ??ש??י??ש??ב נ?ר?א?ה כ??ב?ע?ל ג??ב?ה? ר?ג?יל. נ?ג?ו?ד?ים א?ל??ה ש??ב??א?יב?ר?יו נ?ר?או? כ??ק?י??מ?ים ב??א?יש? כ??ל?ו?. ר?אש?ו? ה?י?ה ג??דו?ל, כ??ת?פ?יו צ?רו?ת, ז?רו?עו?ת?יו א?ר?כ?ו?ת ו?מ?ד?ל?ד??לו?ת, ו?א?ל?ו? י?ד?יו ק?ט?נ?ו?ת א?ם כ??י ל?א ע?ד?ינו?ת. ש?ו?ק?יו ו?יר?כ?יו ה?יו? ר?זו?ת ו?א?ר?כ?ו?ת מ?או?ד, ו?פ?ק?ו?ת ב??ר?כ??יו י?כ?לו? ל?ה?ח?ש??ב כ??ע?צו?מו?ת א?ל?ו? ל?א ה?יו? כ??פ?ו?ת ר?ג?ל?יו א?ד??ירו?ת כ??ל כ??ך?. ב??ג?ד?יו ה?ב??ל?ת??י הו?ל?מ?ים ה?ד?ג?יש?ו? א?ת ס?ר?ב?ו?לו?. מ?ת?ו?ך? מ?ע?יל ה?ת??כ?ל?ת ה?ת?נו?ס?ס צ?ו??אר א?ר?ך? ו?ר?ז?ה, ר?ג?ל?יו ה?א?ר?כ?ו?ת ו?ה?ר?זו?ת ב??ל?טו? מ?ת?ו?ך? מ?כ?נ?ס?יו ה?צ??ה?ב??ים ה?ה?דו?ק?ים ש??נ??ק?ש??רו? ב??ב?ר?כ??יו ה?ג??דו?לו?ת ב??ס?ר?ט?ים ל?ב?נ?ים ש??ל??א ה?יו? נ?ק?י??ים ב??יו?ת?ר. ג??ר?ב??י כ??ת?נ?ה מ?כ?ת??מ?ים ו?נ?ע?ל?י?ם, ש??א?ח?ת מ?ה?ן ק?ש???ט?ה ב??ד?ר?ב?ן מ?צ?פ??ה, ה?ש??ל?ימו? א?ת ע?ט?יפ?ת מ?ח?צ?ית ג?ו?פו? ה?ת??ח?ת?ו?נ?ה ש??ל או?תו? א?ד?ם. מ?ת??ח?ת ל?ק?פ?ל כ??יס ע?נ?ק?י ש??ל מ?ק?ט?ר?ן מ?ש??י מ?ז?ה?ם א?ב?ל מ?ק?ש???ט ב??ת?ח?ר?ת כ??ס?ף ה?צ?יץ מ?כ?ש??יר מ?ס?ת?ו?ר?י; א?פ?ש??ר ה?י?ה ב??ק?ל?ו?ת ל?ט?עו?ת ו?ל?ר?או?ת ב?ו? כ??ל?י מ?ל?ח?מ?ה ח?ד?ש? ו?מ?ז??יק. ק?ט?ן כ??כ?ל ש??ה?י?ה עו?ר?ר ה?מ??כ?ש??יר א?ת ס?ק?ר?נו?ת?ם ש??ל מ?ר?ב??ית ה?א?ירו?פ??ים ש??ב??מ??ח?נ?ה, א?ם כ??י כ??מ??ה מ?ה?מ??ת?י?ש???ב?ים נ?ר?או? מ?ת?ע?ס??ק?ים ב?ו? ל?ל?א ח?ש??ש?. כ?ו?ב?ע מ?ש??ל??ש? ג??דו?ל, מ?או?ת?ם ש??חו?ב?ש??ים ה?כ??מ?ר?ים, פ??א?ר א?ת ר?אש?ו? ש??ל ה?א?יש? ו?ש??ו??ה ה?ד?ר?ת כ??בו?ד מ?ס?י??מ?ת ל?ה?ב??ע?ת טו?ב ה?ל??ב ה?ר?יק?ה ש??ה?י?ת?ה נ?סו?כ?ה ע?ל פ??נ?יו.

   ב??עו?ד ה?ה?מו?ן עו?מ?ד ב??נ?פ?ר?ד, מ?ת?ו?ך? כ??בו?ד ל?מ?גו?ר?יו ש??ל ה?ג??נ?ר?ל, ה?ר?י ה?א?ד?ם ש??ת??א?ר ז?ה ע?ת??ה צ?ע?ד י?ש??ר ל?ע?ב?ר ה?מ?ש??ר?ת?ים כ??ש??הו?א מ?ב??יע? ב??ח?פ?ש??י?ו?ת א?ת ד??עו?ת?יו, ל?טו?ב ו?ל?ר?ע, ע?ל מ?ע?לו?ת?יה?ם ו?מ?ג?ר?עו?ת?יה?ם ש??ל ה?ס?ו?ס?ים.

   "ה?ס?ו?ס ה?ז??ה, כ??ך? א?נ?י מ?ס??יק, י?ד?יד?י, א?ינו? ג??ד?ו?ל ב??י?ת א?ל??א ב??א מ?א?ר?צו?ת ז?רו?ת, ו?או?ל?י מ?ה?א?י ה?ק??ט?ן ע?צ?מו?, מ?ע?ב?ר ל?מ??י?ם ה?כ??ח?ל?ים?" כ??ך? א?מ?ר, ב??קו?ל ש??ה?י?ה מ?י?ח?ד ב??ר?כ?ו?תו? ו?נ?ע?ימו?תו? כ??ש??ם ש??ה?י?ה ג?ו?פו? מ?י?ח?ד ב??מ?ד?ו?ת?יו ה?מ?ו?ז?רו?ת. "א?נ?י י?כו?ל לו?מ?ר א?ת ה?ד??ב?ר?ים ה?א?ל??ה ב??ל?י ל?ה?ת?ר?ב?ר?ב, כ??י ה?י?ית?י ב??ש??נ?י ה?מ??קו?מו?ת; ו?ר?א?ית?י א?ת ה?ש???ל?ג?ים, ו?א?ת ה?ס??פ?ינו?ת ה?או?ס?פו?ת ע?ד?ר?ים כ??ת?ב?ת נ?ח? ב??ד?ר?כ??ן ל?א?י ג?'מ?י?ק?ה, ל?מ?ט??ר?ת ח?ל?ו?פ?ין ו?ס?ח?ר ב??ב?ה?מו?ת; א?ב?ל מ?י??מ?י ל?א ר?א?ית?י ב??ה?מ?ה ה?מ??ת?א?ימ?ה ל?סו?ס ק?ר?בו?ת ו?ל?ת?או?ר?י ה?ת??נ?"ך? כ??ב??ה?מ?ה ה?ז??את – נ?ר?א?ה כ??י ג??ז?ע סו?ס?י י?ש??ר?א?ל ה?ג??יע? ל?מ?קו?מו?ת?ינו?; ל?א כ?ן, י?ד?יד?י?"

   א?יש? ל?א ה?ש??יב ל?פ?נ?י??ה מ?פ?ת??יע?ה ז?את, א?ם כ??י נ?א?מ?ר?ה ב??קו?ל צ?לו?ל, ר?ם ו?מ?ה?ד?ה?ד. ה?א?יש? ה?מ?ו?ז?ר נו?א?ש? מ?ן ה?א?ד?ם ש??כ??ל?פ??יו ה?פ?נ?ה א?ת ד??ב?ר?יו ו?מ?צ?א ע?נ?י?ן א?ח?ר ל?ע?נו?ת ב?ו?; ה?ר?ץ ה?א?ינ?ד?יא?נ?י ש??ה?ב?יא א?מ?ש? א?ת ה?ב??ש?ו?ר?ה. ה?ל??ה ע?מ?ד ז?קו?ף ו?נ?ר?א?ה נ?נ?ו?ח ל?ח?לו?ט?ין ו?מ?ת?ע?ל??ם מ?ה?ה?ת?ר?ג??ש?ו?ת ו?ה?ה?ת?רו?צ?צו?ת ש??מ??ס??ב?יבו?, א?ך? ה?י?ת?ה ב?ו? ק?ד?רו?ת א?פ?ל?ה ש??ה?י?ת?ה ע?ש?ו?י?ה ל?מ?ש??ך? א?ת ת??ש?ו?מ?ת ל?ב?ו? א?פ?ל?ו? ש??ל מ?ת?ב?ו?נ?ן מ?נ?ס??ה מ?ז??ה ש??ה?ב??יט ב?ו? ע?כ?ש??ו – ב??ת?ד?ה?מ?ה ב??ל?ת??י מ?ס?ת??ר?ת. ה?י??ל?יד נ?ש??א א?ת ה?ג??ר?ז?ן ו?ה?ס??כ??ין ש??ל ב??נ?י ש??ב?טו?, או?ל?ם ל?א נ?ר?א?ה כ??לו?ח?ם. ל?ה?פ?ך?, הו?א נ?ר?א?ה מ?ז?נ?ח, כ??מ?י ש??מ??א?מ?צ??ים מ?ר?ב??ים ע?ב?רו? ע?ל?יו ו?ט?ר?ם מ?צ?א ז?מ?ן ל?מ?חו?ת א?ת ע?ק??בו?ת?יה?ם.

   ח?ל?ו?ף ה?מ??ב??ט?ים ל?א נ?מ?ש??ך? ז?מ?ן ר?ב. פ??ע?ילו?ת?ם ה?מ??ג?ב??ר?ת ש??ל ה?מ?ש??ר?ת?ים ו?קו?לו?ת ה?ש???יח?ה ה?נ??מו?כ?ים ה?ע?ידו? ש??ה?ש???י??ר?ה א?כ?ן עו?ז?ב?ת. מ?ע?ר?יצו? ש??ל סו?ס ה?ק??ר?ב ע?ב?ר מ?י??ד ל?סו?ס?ה ר?ז?ה ו?מ?רו?ט?ת ז?נ?ב ש??ר?ע?ת?ה ב??ס?מו?ך? ו?ה?ינ?יק?ה א?ת ה?ס??י?ח ש??ל??ה?. הו?א נ?ש??ע?ן ע?ל א?כ??פ?ה? ה?מ?ד?ב?ל?ל ו?ה?ת?ב?ו?נ?ן ב??נ??ע?ש??ה.

   ק?צ?ין צ?ע?יר הו?ל?יך? ש??ת??י נ?ע?רו?ת א?ל ה?ס?ו?ס?ים ש??צ??פ?ו? ל?ה?ן. ה?א?ח?ת, כ??נ??ר?א?ה ה?צ??ע?יר?ה ש??ב??ינ?יה?ן, ה?נ??יח?ה ל?צ?ע?יפ?ה? ל?ה?ת?עו?פ?ף ר?ג?ע ו?מ?ת??ח?ת??יו נ?ח?ש??פו? עו?ר צ?ח, ע?ינ?י?ם כ??ח?ל?ו?ת ו?ש??ע?ר ז?ה?ב. ה?ש???נ?י??ה ש??מ?ר?ה ב??ק?פ?יד?ה ע?ל כ??ס?ו?י פ??נ?יה?, או?ל?ם ש??מ?ל?ת?ה? ר?מ?ז?ה ל?ח?מו?דו?ת ש??ל??א נ?פ?לו? מ?ש???ל ח?ב?ר?ת??ה?.

   כ??א?ש??ר ה?ת?י?ש???בו? ה?ש??ת??י?ם ע?ל א?כ??פ?יה?ן, ע?ל?ה ה?ק??צ?ין ה?צ??ע?יר ב??ק?ל?ילו?ת ע?ל סו?ס ה?ק??ר?ב; ש??ל?ש??ת??ם ק?דו? ל?ג??נ?ר?ל ו?ב?, ש??ה?ת?ב?ו?נ?ן ב??ה?ם ב??נ?ימו?ס מ?פ??ת?ח צ?ר?יפו?, ה?פ?נו? א?ת סו?ס?יה?ם ו?ה?ת?ק?ד??מו? ל?ע?ב?ר ה?י?צ?יא?ה ה?צ??פו?נ?ית ש??ל ה?מ??ח?נ?ה. כ??ל ה?ז??מ?ן ה?ז??ה ל?א ד??ב??רו? ה?נ??ע?רו?ת ב??ינ?יה?ן, א?ך? ה?צ??ע?יר?ה מ?ן ה?ש??ת??י?ם פ??ל?ט?ה ק?ר?יא?ה ק?ל??ה כ??א?ש??ר ה?ר?ץ ה?א?ינ?ד?יא?נ?י ע?ב?ר ל?י?ד?ה? ב??מ?פ?ת??יע? ו?הו?ב?יל או?ת?ם ל?א?ר?ך? ה?כ??ב?יש? ה?צ??ב?א?י. ת??נו?עו?ת?יו ה?פ??ת?או?מ?י?ו?ת ל?א ג??ר?מו? ל?כ?ל ת??גו?ב?ה א?צ?ל ח?ב?ר?ת??ה?, או?ל?ם מ?ן ה?ה?פ?ת??ע?ה ה?נ??יח?ה ל?צ?ע?יפ?ה?, פ??נ?יה? נ?ג?לו? ו?ה?ב??ע?ה ש??ל ר?ח?מ?ים, ה?ת?פ??ע?לו?ת ו?ח?ל?ח?ל?ה נ?ר?א?ת?ה ב??ה?ן כ??ש??ע?ק?ב?ה ב??ע?ינ?יה? ה?ש???חו?רו?ת א?ח?ר ת??נו?עו?ת?יו ה?ק??ל?ו?ת ש??ל ה?א?ינ?ד?יא?נ?י. ש??ע?ר?ה? ש??ל או?ת?ה? ג??ב?יר?ה ה?י?ה ש??חו?ר ו?מ?ב?ר?יק, גו?ן עו?ר?ה? כ??ה?ה מ?ע?ט, ו?פ?נ?יה? י?פ?ים ל?ה?פ?ל?יא. ה?יא ח?י??כ?ה מ?ע?ט, ו?כ?ש??ח?י??כ?ה נ?ג?ל?ה טו?ר ש??נ??יה? ה?י?ש??רו?ת ו?ה?ל??ב?נו?ת; א?ח?ר כ??ך? מ?ש??כ?ה א?ת צ?ע?יפ?ה? ע?ל פ??נ?יה? ו?ה?מ?ש??יכ?ה ל?ר?כ??ב ב??ד?מ?מ?ה כ??מ?י ש??מ??ח?ש??בו?ת?יה? ר?חו?קו?ת מ?ה?ס?ו?ב?ב או?ת?ה?.