מוגש בחסות

פרסומות גרועות שהן גם חיקוי, הן מטרה מושלמת בשביל אפי טלבי. בטירוף שלה

מוגש בחסות (מערכת וואלה! , אפי טלבי)